VERZUIM & VERZEKERING

Verzuimverzekering eerste 104 weken
Als één van je medewerkers arbeidsongeschikt is, dan ontvang je een uitkering op basis van de verzekerde loonsom, de gekozen dekking en de mate van arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetalingsplicht van de eerste 104 weken wordt door een verzuimverzekering gedekt. Een verzuimverzekering kent een aantal keuzemogelijkheden, zodat de verzekering kan worden afgestemd op jouw bedrijfssituatie. Voor je overgaat tot het afsluiten van een verzuimverzekering is het belangrijk dat je voldoende wordt geïnformeerd.

Ziektewet eigenrisicoverzekering
Werknemers die ziek uit dienst gaan, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, maken aanspraak op de Ziektewet. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en medewerkers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. De werkgever betaalt hiervoor een Ziektewetpremie aan het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor het bepalen van de uitkering en de begeleiding van de zieke ex-werknemer. Als die begeleiding geen effect heeft, betaalt de werkgever wel een hogere Ziektewetpremie omdat de ex-werknemer langer ziek is. Als de zieke werknemer na de eerste twee ziektejaren door het UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden en in de WGA belandt, wordt dit doorbelast in de WGA-premie gedurende maximaal tien jaar. Deze kosten zijn voor de werkgever. Hiervoor bestaat een alternatief; eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet met ondersteuning van een verzekering.

WGA eigenrisicoverzekering
Als werkgever draag je WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. Dit kun je verzekeren met een eigenrisicodragersverzekering.
Kies je ervoor eigenrisicodrager WGA te worden? Dat kan voordeel voor je opleveren. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten behalen bij re-integratie dan het UWV. De totale lasten zijn daardoor lager voor de werkgever. Er zijn twee momenten per jaar dat je als werkgever eigenrisicodrager kunt worden. Geef dit 13 weken vóór 1 januari of 13 weken vóór 1 juli aan bij de Belastingdienst.

WIA verzekering
Na 2 jaar ziek zijn krijgt de zieke medewerker te maken met de wet WIA. Met een WIA-verzekering zorg je ervoor dat jouw medewerkers niet voor financiële verrassingen komen te staan als ze langdurig arbeidsongeschikt raken.
Een WIA-aanvullingsverzekering is bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent of meer dan 80 procent arbeidsongeschikt zijn. Voor beide groepen is er een aparte verzekering:

  • WIA-bodemverzekering, bedoeld voor mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. Je werkgever zoekt dan samen met jou naar een andere functie. Met die nieuwe functie verdien je mogelijk minder. De WIA-bodemverzekering vergoedt dan een aantal jaren het verschil tussen je oude en nieuwe loon.
  • WIA-excedentverzekering, bedoeld voor mensen die voor 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt zijn. De uitkering die je dan krijgt is 75 procent van je laatstverdiende loon. En er is een maximaal jaarloon afgesproken. Verdien je nu meer dan dat bedrag? Dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Dat kan met de WIA-excedentverzekering.

Wij zijn erkend door grote landelijke verzekeraars. Onze intermediair gaat graag met je in gesprek en stelt vrijblijvend een offerte op.
Wees verstandig en laat je adviseren!

Start typing and press Enter to search