VERZUIM & RE-INTEGRATIE

Verzuim preventief
Steeds meer werknemers kampen met burn-out klachten of overspannenheid. Werkgevers en HR zijn vaak van mening dat er binnen de organisatie voldoende wordt gedaan aan preventie maatregelen. Traditionele arbodiensten en organisaties roepen dat zij preventief werken, echter constateren wij anders. Preventief houdt vaak in dat er wordt ingegrepen op het moment een werknemer zich ziek meldt of bijna volledig uitvalt. Jobnerd zet anders in op preventieve maatregelen.  Onderstaande tips kunnen jouw organisatie op preventief vlak verder helpen;

  • Zorg voor een goed en duidelijk verzuimbeleid
  • Breng verzuim en de kosten in beeld
  • Maak verzuim op de werkvloer bespreekbaar
  • Zet in op juiste verzuimbegeleiding
work2

Verzuimbegeleiding & re-integratie
Verzuim begeleiding wordt ook wel casemanagement genoemd. Casemanagement voeren wij uit met inzet van gecertificeerde casemanagers. In onze visie is de casemanager een specialistisch opgeleide regisseur die grip heeft op de dossiervorming en de financiële geldstromen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze professional coacht de leidinggevende, zet acties uit gericht op financiële schadelastbeperking en ondersteunt de zieke medewerker tijdens het re-integratie traject.

Veel organisaties hebben de leidinggevende gepositioneerd in de rol van casemanager. Dit model kan werken met een goede achterwacht van een professionele casemanager. Bij melding van complexe en bijzondere situaties, staat de casemanager de werkgever/ leidinggevende direct bij met juiste kennis.

Re-integratie tijdens verzuim bestaat uit een 1e spoor en een 2e spoor. Tijdens re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. Re-integratie 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier. Er wordt verwacht van de werkgever dat de werkplek, werktijden of het takenpakket worden aangepast op het moment dit nodig is voor re-integratie van de medewerker.

Lukt het niet om de werknemer binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren, dan gaat de werkgever samen met de medewerker opzoek naar een ander bedrijf waar de medewerker blijvend in dienst kan treden. Start met re-integratie 2e spoor uiterlijk na 1 jaar ziekte. De nieuwe organisatie kan een zusterorganisatie zijn of een organisatie via het eigen netwerk.

Hoe lang duurt de re-integratieplicht voor de werkgever?
De re-integratieverplichting geldt in ieder geval voor de duur van de dienstbetrekking. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat in de regel een periode van minimaal twee jaar. Immers, vanwege het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid kan de arbeidsovereenkomst pas na twee jaar worden opgezegd. Pas na ontslag gaat de verantwoordelijkheid voor re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer over naar het UWV. De werkgever kan de re-integratietaak niet eerder overdragen aan het UWV.

jobnerd-timeline-v2-klein

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek om te bekijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem contact met ons op!

Start typing and press Enter to search