VERZUIM & ADVIES

Wat kost een verzuimende medewerker?
Pieter, een alleenstaande man van 40 jaar verdiende voor zijn arbeidsongeschiktheid € 40.000,- bruto per jaar. Het UWV stelt dat hij met andere gangbare arbeid nog €16.000,- kan verdienen. Het loonverlies is 60% dus hij wordt voor 60% arbeidsongeschikt verklaard. De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is van toepassing. Het arbeidsverleden van Pieter bedraagt 22 jaar oftewel de duur van zijn WGA-loongerelateerde uitkering is ook 22 maanden. Na afloop van deze uitkering geldt bij voldoende werken de loonaanvullingsregeling en anders de lagere WGA-vervolguitkering.

Daadwerkelijke kosten voor de werkgever als eigen risico drager;

 • Eerste jaar 100% CAO-aanvulling; €40.000,-
 • Tweede jaar 70%; €28.000,-
 • WGA-LGU 22 maanden; €44.340,-
 • WGA-vervolguitkering 8 jaar; €67.600,-
 • Totaal kosten werkgever: €179.940,-

Hopelijk ziet u als werkgever de noodzaak van juiste actieve verzuimbegeleiding en schadelastbeheersing.

krijtbord

Arbobudget
De diversiteit van verzuimkosten is enorm. Deze kosten kunnen dan ook op de meest uiteenlopende manieren in kaart worden gebracht. De meest traditionele manier is dat de kosten worden berekend door het verzuimpercentage te relateren aan de jaarloonsom van een organisatie. Het verzuimpercentage is gebaseerd op het totaal aantal ziektedagen gedeeld door het totaal aantal kalenderdagen van alle werknemers samen. Dit geeft een heel verkeerd beeld, aangezien de koffiedames een ander salaris ontvangen dan de managers.

Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, verzuimkosten zijn moeilijk onder controle te krijgen door de precentie-activiteiten. Om verzuim tegen te gaan wordt tegenwoordig ingezet op preventieve maatregelen, vanuit een min of meer vast budget voor de arbodienstverlening. Wanneer de verrichtingen door de arbodienst ook geheel of gedeeltelijk van dit geld betaald moeten worden ontstaat een onwenselijke situatie. Zeker als naast de preventieve interventies het aantal wettelijke verplichtingen in de verzuimbegeleiding steeds meer toeneemt. Hiervan een voorbeeld;

Arbobudget:                  € 10.000,-
Arbo-abonnement:      € 1.500,- (basis abonnement 50 Fte)
Preventie en scholing: € 4.500,-
Interventies:                  € 2.000,-
_________
Totaal besteed: € 7.000,-

Resteert een besteedbaar budget van €3.000,- voor specifiek wettelijk verplichte verzuimbegeleiding. Bij een gemiddelde uurprijs van €100,- betekent dit een maximale besteding van 30 uur. Een aantal verplichte acties:

 • Probleemanalyses
 • Opvragen van medische informatie door bedrijfsarts
 • Plannen van aanpak
 • Zeswekelijkse bijstelling
 • Opmaak Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
 • Actuele oordelen bij aanvraag WIA-keuringen

Er resteert onvoldoende budget voor de register-casemanager voor de activiteiten die nodig zijn om op individueel dossierniveau het verzuim te laten dalen en begeleiden.

Wij adviseren organisaties over het juist inzetten van het arbobudget en kunnen het gewenste arbobudget berekenen.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek om te bekijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Neem contact met ons op!

Start typing and press Enter to search