ziek-herstelmeldingen

ZIEK- & HERSTELMELDINGEN

afspraak-maken

AFSPRAAK MAKEN

terugbel-service

TERUGBEL SERVICE

OVER JOBNERD

Niet langer afhankelijk zijn van een logge arbodienst? Eigen keuzes maken tijdens een verzuimtraject? Een bedrijfsarts die wel bereikbaar is? Samenwerken met de HR medewerker in plaats van langs elkaar heen praten? Welkom bij Jobnerd! De dienstverlener waar eigen keuzes maken heel normaal is, waar je de bedrijfsarts wel kunt bereiken en advies alleen wordt verstrekt op het moment jij erom vraagt. Wij zien arbodienstverlening niet als de oplossing, maar als een extra ondersteuning.

De wereld van verzuim zal de komende jaren gekleurd worden door zaken als inzetbaarheid, preventie, eigen regie en zelfsturende teams. Wil je als organisatie nauw betrokken zijn bij een verzuimtraject, werk dan nauw samen met de bedrijfsarts. Jobnerd biedt een verzuimsysteem waarbij werkgever, bedrijfsarts en casemanager gezamenlijk in kunnen werken. Je hebt alle informatie op één plek online beschikbaar. Doordat wij online werken is ons programma 24/7 beschikbaar.

DOSSIER MANAGER

Dossier Manager ondersteunt in de complete uitvoering van jouw verzuimbeleid en wordt voortdurend actueel gehouden op basis van de laatste (wettelijke) regelingen. Automatische controles, bewaking en signalen maken het verzuimtraject eenvoudiger. Bijvoorbeeld bij verplichte onderdelen zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Je houdt de regie in eigen handen.

Werk je met een personeelsinformatiesysteem? Dan wil je die gegevens uiteraard gebruiken bij het opbouwen van de verzuimdossiers. Deze gegevens twee keer invoeren is zonde van de tijd. Dossier Manager kan gegevens uitwisselen met onder meer:

  • AFAS SOFTWARE
  • SAP
  • EXACT
  • Snelstart

Dossier Manager wordt zowel door kleine als grote organisaties ingezet. Het maakt geen verschil of jouw organisatie uit 3 of 300 medewerkers bestaat. Voor iedere verzuimende medewerker wordt een eigen dossier aangemaakt.

Interesse voor Dossier Manager? Neem contact op voor een gratis demo.

medisoft

ONZE KLANTEN

VERZUIM & RE-INTEGRATIE

De fundamentele vraag bij re-integratie is of de werknemer überhaupt nog in staat is om te werken. De re-integratie mogelijkheden goed onderzoeken is uiterst  belangrijk. Werkgever en werknemer starten in een vroeg stadium met het re-integratietraject. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het is de bedoeling dat de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Het UWV zal de re-integratie inspanningen van de werkgever controleren. Bij onvoldoende inspanning kan een loonsanctie volgen.

VERZUIM & ADVIES

Ziekteverzuim heeft onaangename gevolgen. Een zieke medewerker kan de werkgever namelijk behoorlijk op kosten jagen. Bij ziekteverzuim moet de werkgever twee jaar lang het salaris van de medewerker in loondienst doorbetalen. Bij het arbeidsongeschikt raken van de medewerker is de werkgever bovendien nog gedurende tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen aan de medewerker. Deze kosten zijn grotendeels te voorkomen door te sturen op de inzetbaarheid van personeel.
Wat kost een verzuimende medewerker?

VERZUIM & VERZEKERING

Als ondernemer weeg je risico’s af. Sommige risico’s draag je zelf, andere dek je af. Verzuim is een risico dat veel werkgevers niet zelf kunnen dragen en betalen. Bij verzuim moet de werkgever het loon doorbetalen. De werknemer kan niet werken en daardoor maak jij als werkgever vaak extra kosten. Gemiddeld kost verzuim €250,- per dag. Denk aan extra inhuur, werk dat blijft liggen voor collega’s (overwerkuren) en het loon dat moet worden doorbetaald. Voor dit financiële risico wil je niet alleen staan. Daarom is het verstandig om een verzuimverzekering te overwegen.

CONTACT

Spreekuurlocaties: – Utrecht – Den Bosch – Nijmegen – Culemborg

Start typing and press Enter to search